Τηλέφωνο: +30 210 6927349

Ποιοι Είμαστε

Η SYNERGIA CONSULTING ιδρύθηκε το 2014 από τον Δημήτριο & Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο, απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Είναι και οι δύο κάτοχοι άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α τάξεως και παράλληλα με την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος έχουν διατελέσει στο παρελθόν χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι σε πληθώρα εταιρειών.

Έχοντας σαν αφετηρία την λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων εταιρειών κάθε νομικής μορφής, στόχος μας είναι η παροχή καταρτισμένης επιστημονικής χρηματοοικονομικής υποστήριξης . Η εταιρεία μέσω του καλά οργανωμένου δικτύου που έχουν διαμορφώσει οι ιδρυτές της από την πολυετή εμπειρία τους, είναι σε θέση με την βοήθεια των συνεργατών της να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις που διέπουν μια σύγχρονη επιχείρηση.
Επιδίωξη μας είναι η δημιουργία στοχευμένων συνεργειών και η ικανοποίηση που νοιώθουν οι πελάτες μας μέσω της εξατομικευμένης πληροφόρησης που τους παρέχουμε.