Τηλέφωνο: +30 210 6927349

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων φορολογικών αλλαγών η Synergia Consulting μπορεί να σας εγγυηθεί έγκυρες και έγκαιρες λύσεις για την επιχείρησή σας καθώς και να σας προσφέρει ανά πάσα στιγμή την καλύτερη δυνατή φορολογική πληροφόρηση που χρειάζεται κάθε εταιρία για την εύρυθμη λειτουργία της.

Επενδύστε στους ειδικούς που θα σας βοηθήσουν να στήσετε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο σύμφωνο με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Στις Φοροτεχνικές Υπηρεσίες της Synergia Consulting συμπεριλαμβάνεται:

• Η φορολογική δήλωση φυσικών και νομικών προσώπων.
• Οι φορολογικές συμβουλές σε πολύπλοκα θέματα.
• Η υποστήριξη φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων καθώς και
• Η υποστήριξη προσφυγών κατά του Δημοσίου.