Τηλέφωνο: +30 210 6927349

Εργατικά – Μισθοδοσία

Η ανάθεση της μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη είναι μια διαδικασία η οποία τείνει να καθιερωθεί στη χώρα μας και αυτό συμβαίνει λόγω της αυξημένης ευθύνης που εμπεριέχει μια τέτοια θέση.

Η επιχείρηση αυτό που πρέπει να κάνει είναι εστιάσει στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και να αφήσει τους ειδικούς να ασχοληθούν με υπευθυνότητα και αξιοπιστία στα θέματα που χρίζουν καθημερινή φροντίδα όπως το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.

Η Synergia Consulting γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια της εργατικής νομοθεσίας και μπορεί να προσφέρει έγκυρα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση και πρόβλημα που θα υπάρξει.