Τηλέφωνο: +30 210 6927349

Ποιοι είμαστε

H εταιρία Synergia Management Consulting λειτουργεί με έδρα τη Αθήνα, στεγαζόμενη σε ιδιόκτητες νεόδμητες εγκαταστάσεις στην οδό Β.Λογοθετίδη 34 (Πλατεία Πανόρμου).

Ιδρυτές είναι οι αδελφοί Παναγιωτακόπουλοι Δημήτρης και Ιωάννης , ο οποίοι οργάνωσαν την εταιρία βασιζόμενοι στην επιστημονική τους κατάρτιση και στην ανάλογη εμπειρία τους (Λογιστές Α’ Ταξης) .

Η Synergia Management Consulting παρέχει λογιστικές, φορολογικές, και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαθέτουμε ευρεία γνώση και εμπειρία σε θέματα Λογιστηρίων, φορολογίας όλων των αντικειμένων , εργασιακών θεμάτων και συνεργαζόμαστε με έμπειρα στελέχη σε θέματα φορολογίας εισοδήματος ,κεφαλαίου και λοιπών θεμάτων.

Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επενδυτικές Υπηρεσίες

Εργατικά - Μισθοδοσία