Τηλέφωνο: +30 210 6927349

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η Synergia Consylting είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις πάνω στα λογιστικά θέματα που απασχολούν την επιχείρησή σας.

Οι Λογιστικές Υπηρεσίες που προσφέρει η Synergia Consylting είναι:

• Η τήρηση βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας όπως και
• Η οργάνωση – επίβλεψη και έλεγχος λογιστηρίων Α.Ε. & Ε.Π.Ε.