Τηλέφωνο: +30 210 6927349

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Synergia Consulting γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες του τρέχοντος επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ενός χώρου που εξελίσσεται συνεχώς, είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις ανάγκες σας και να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις άμεσα.

Η συμβολή των ειδικών της Synergia Consulting είναι απαραίτητη για κάθε είδους επιχείρηση ώστε να μπορέσει να σχεδιαστεί αποτελεσματικά η καλύτερη δυνατή στρατηγική που θα βελτιστοποιήσει και θα αναπτύξει την επιχείρησή σας.

Στόχος της εταιρίας μας είναι η κατανόηση των αναγκών σας και η μελέτη των κινδύνων που μπορούν να προκύψουν. Δουλειά μας είναι να ενημερωνόμαστε καθημερινά για τις νέες εξελίξεις και έτσι να σας προσφέρουμε τις πιο χρήσιμες και ασφαλείς λύσεις της επιχείρησής σας.

Παρεχόμενες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Synergia Consulting είναι:

• Η μελέτη ένταξης επιχειρήσεων πάνω σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα (όπως ο αναπτυξιακός νόμος – ΕΣΠΑ κ.λπ.) καθώς και η επιδότησή τους.
• Ο σχεδιασμός Business & Marketing Plans.
• Η αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εκεί που χρειάζεται.
• Και η ανάδειξη εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές και εξαγορές.